Fler väljer att bygga hyresrätter

Enligt SCB visar preliminär statistik att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter under året vilket är 15 procent färre än under 2017. Av dessa lägenheter är ca 60 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 50 procent för 2017. I småhus påbörjades cirka 10 750 lägenheter vilket är 17 procent färre än under 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på omkring 3 000 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 600 lägenheter under motsvarande period 2017.

Fler nyheter inom bygg finner du här >>>

2019-02-19

 

 

 

Annonser