Dricksvattenförsörjningen hotad av klimatförändringarna

PÅ Cirkulation.se kan man läsa att Livsmedelsverkat har tagit fram en handbok "Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning" som skall stödja kommuner och dricksvattenproducenter. Beroende på var i Sverige dricksvattnet produceras, påverkas man olika av klimatet. Därför bör varje enskild producent analysera sina specifika förutsättningar, enligt verkets analys. Såväl berörda förvaltningar som lokala politiker bör engagera sig i frågan.

Fler nyheter inom installation finner du här >>>

2019-02-21

Annonser