Tillverkningsindustrin fortsätter att hålla upp barometerindikatorn

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll marginellt men fortsätter att indikera ett något starkare läge än normalt. Byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget är fortsatt jämförelsevis starka medan anställningsplanerna pekar på neddragningar av antalet anställda framöver.

 


Fler nyheter inom aktuellt finns här

2019-02-27
 

Annonser