Boverket vägleder om naturolyckor

Vid planering av bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till risker för bland annat ras, skred och erosion. Hur klimatförändringar kan påverka riskerna behöver också beaktas, särskilt med tanke på att bebyggelsen kommer att finnas kvar under lång tid. Boverket har tagit fram en tillsynsvägledledning om hantering av risker för ras, skred och erosion vid utarbetande av detaljplaner.

Den nya tillsynsvägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelser men även kommunala planerare kan finna stöd i frågor om hur översvämning, ras, skred och erosion kan hanteras utifrån plan- och bygglagen (PBL).

Fler nyheter inom aktuellt finns här >>>

2019-03-07

Annonser