Stensättarutbildning 2019 från ÖSA AB

Stensättarutbildning fortlöper under 2019. Utbildning sker vecka 11,12,13,14 och 15 i Österbybruk (4 mil norr om Uppsala). Övriga veckor 2019 efter överenskommelse.

Teorin är en liten del av utbildningen där man genom bildberättelser förbereder övningarna i anläggningshallen. Vi går också tillbaka till ritningar på tavlan där vi återanknyter efter utförda moment.

I anläggningshallen utför vi de olika momenten till fullt färdiga arbeten samt besiktningar av dessa.

Pris för en veckas utbildning är 12.500 kronor / person (ex moms).
I priset ingår logi, frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag.

Även skräddarsydda utbildningar inom sten, mark och anläggning för nyanlända.
Kontakta Micke Lundqvist ÖSA AB för vad som ingår i kurskoncepten.

Vi kommer gärna ut till er och presenterar våra utbildningar!

Tel 0295-21655, mobil 070-6949660

E-post osa.ab@telia.com

Österbybruk Sten & Anläggning AB

Källa: http://osagranitbutik.se

Annonser