Byggbranschens viktigaste mötesplats i Västsverige

Mässan Bygg Göteborg är en årligen återkommande mötesplats för Göteborgsregionens planerade utveckling vad gäller infrastruktur, samhällsbyggnation, bostäder, kommersiella fastigheter och byggbranschens framtid. Här kan du ta del av de senaste produktnyheterna och innovationerna, du har möjlighet att ta del av diskussioner rörande digitaliseringen, kompetensförsörjning, hållbarhet, framtida utveckling och politik med branschens främsta företrädare. 

Hämta din gratisbiljett

Läs mer om mässan här...
 

 

Programöversikt
Agendan för mässans två scener är utformad av alla bransch- och regionorganisationer vi samarbetar med. De debatterar och belyser de viktigaste och mest aktuella frågeställningarna, utmaningarna och framstegen för byggbranschen. Här kan du ta del av branschens tongivande aktörers visioner och kunskaper samt höra om projekt som förändrar och utvecklar Göteborgsregionen.

Några av ämnena som kommer att diskuteras under Bygg Göteborg;

>> Bostadspolitiken
Byggsektorn är en viktig motor för Sveriges ekonomi och har stått för cirka 20 procent av den totala jobbtillväxten. En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder har försvunnit på två år, hur kan vi politiskt främja byggbranschen inför den stundande lågkonjunkturen?

>> Klimatneutral byggsektor
Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045 och bygg- och anläggningssektorn, som idag står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, har överlämnat en färdplan för att nå det målet. Vad innebär den konkret och hur behåller vi vår konkurrenskraft?

>> Robotar och automatisering
Byggbranschen står inför ett paradigmskifte som leder till ökad produktivitet och säkrare arbetsmiljö genom robotar och automatisering. Vilka är möjligheterna i det närmaste och hur ser den framtida utvecklingen ut och framför allt – vad innebär detta för oss som jobbar i branschen?

>> Resursbristen i branschen
I alla delar av bygg- och anläggningsbranschen så är behovet arbetskraft stor. Hur gör vi för att locka och behålla talanger? Finns det akuta lösningar för den akuta utmaningen?

>> Regionen 2035/2050/2070
Hör om planen för regionens utveckling fram till 2035 och få en kittlande inblick i visionerna för den fortsatta resan in i framtiden.

Annonser