Ökad vindkraft men minskad energianvändning

Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. Däremot minskar den totala energianvändningen och tillförseln i Sverige. Det beror på att två kärnkraftreaktorer planeras att stängas och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. Det visar Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2018–2021.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-03-15

Annonser