Lägre efterfrågan sänker kommunernas markpriser

I vissa fall har markpriserna vid byggande av bostadsrätter fallit till hälften mellan 2016 och 2018. Den sviktande marknaden för bostadsrätter, har gjort att ingångna avtal ändrats till att även tillåta hyresrätter, med än lägre markpris som följd, kan man läsa på fatighetstidningen.se.

 

Fler nyheter inom aktuellt finns här

2019-03-21

Annonser