Ny utredning av vedspisar

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar. Uppdraget är begränsat till att gälla begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder.

Boverket ska göra en kompletterande utredning av konsekvenser av Boverkets krav för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga bostäder. Boverket ska särskilt undersöka:

  • konsekvenser för enskilda
  • hur kulturhistoriska aspekter påverkas
  • hur miljö, klimat och hälsoaspekter påverkas
  • hur krisberedskapen påverkas
  • frågan om brandskydd
  • de nya reglernas betydelse i ett internationellt sammanhang
  • konkurrensaspekter
  • hur tillverkare och företag som handlar med begagnade rumsvärmare påverkas.

Fler nyheter inom installation finns här

2019-03-29

Annonser