Högre livskvalité med bullerdämpande asfalt

Det är forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som nu i en rapport redovisar att med ny asfalt hade andelen som var mycket eller väldigt mycket störda av vägtrafikbullret minskade från 36 procent till 13 procent vid stängt fönster och från 71 procent till 45 procent vid öppet fönster. Utomhus minskades den upplevda störningen från 74 till 42 procent efter de bullerreducerande insatserna, skriver entreprenad.com.

 

Fler nyheter inom anläggning finns här

2019-03-29

Annonser