Högkonjunkturen för bygg är över

Enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier (BI), kommer antalet påbörjade bostäder nästa år att understiga 40 000. Det är den lägsta siffran sedan 2014. En följd av detta är att antalet anställda kommer att minska med ca 2% (7 100 personer).

 

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-04-04

Annonser