Riseprojekt om att återvinna plaströr

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE. Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns och för klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år,. skriver energi-miljo.se.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-04-04

Annonser