BRA MILJÖVAL

Vi lanserar nu Protan SE-B Titanium + som används som tätskikt på extensiva, gröna tak, men kan också användas till exponerade takytor under samma villkor som Protan SE. Tätskiktet kan fästas mekaniskt mot bärande underlag eller installeras som vakuumtak och kan användas till alla former och kombinationer av tak – både platta, lutande och böjda. Tätskiktet används i varma/kompakta,- och kalla/ luftade tak. Protan SE-B Titanium + är ett polyesterarmerat termoplastiskt tätskikt med hög styrka och kvalitet.

Tätskiktet uppfyller kraven från BASTA på valet av råvaror och "accepteras" i Byggvarubedömningen samt har fått bedömningen C+ i Sunda Hus. Läs mer om våra miljögodkännaden på www.protan.se.

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/protan_ab/7424.html

Annonser