Medel till våtmarker mot vattenbrist

Regeringen vill öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten och tar därför höjd för detta i vårändringsbudgeten. Rätt utformade, kan våtmarker såväl balansera vattenflöden som minska övergödning. Totalt satsar regeringen 200 miljoner kronor på "värdefull natur":

 

Fler nyheter inom anläggning finns här

2019-04-12

Annonser