Färre installationsjobb med dämpad konjunktur

Enligt Installatörföretagens konjunkturrapport gick det under 2018 bäst för tele, data, säkerhet och industrirör. I prognosen finns regionala skillnader. Sydsverige förväntas backa mest medan Stockholm kan se en ljusning redan under 2019. En succesiv omställning till ett mer klimatsmart samhälle kan påverka prognosen väldigt positivt!

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-04-12

Annonser