Länsstyrelserna kartlägger och analyserar länens vattensituation

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppgift att kartlägga och analysera länens vattensituation, på lokal och regional nivå. Enligt uppdraget skall förmågan att jantera en vattenbrist redovisas. På många orter ser grundvattennivåerna sämre ut än förra året.

 


Fler nyheter inom installation finns här

2019-05-03
 

Annonser