Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mätperioden, över och det är dags att skicka in mätdosorna. Skicka dem till laboratoriet du beställde dem ifrån tillsammans med det medföljande protokollet som du fyller i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Har du gjort en radonmätning som visar att ditt hus har mer än 200 Bq/m3 bör du radonsanera. Mer om ansökan finns på boverket.se.

 

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-05-02
 

Annonser