Individuell mätning av värme sparar inte energi

Enligt en medlem i en skånsk bostadsrättsförening, sparar föreningen inte energi efter att det beslöts om individuell mätning för 15 år sedan. Medlemmen hävdar att värmen i de lägenheter som valt att ha termostaten inställda på komfortvärme 21-23 grader, överförs till andra lägenheter som ställt sina termostat lägre för att spara pengar. Eftersom Boverkets utredningar visat att metoden inte är effektiv, har regeringen beslutat att krav på installation av IMD, inte skall ställas.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-05-03
 

 

Annonser