En ”Riktig Hiss” som ryms på en liten plats

Vår patentsökta hissmodell BIG SPACEär speciellt utvecklad för att möta behovet att ersätta befintliga hissar i gamla fastigheter och konstruerad så att den ryms i de trånga hisschakten.

Samtidigt så rymlig och så generös i dörrbredd att både rullatorer och rullstolar kommer in.

 

 

http://www.gmv.se/bigspace

 

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/gmv_sweden_ab/12452.html

Annonser