Norska AF Gruppen växer i Sverige

Koncernens omsättning steg under det första kvartalet 2019 med 34 procent medan den svenska omsättningen under samma period steg med 65 procent.

– Det är glädjande att vi fortsätter att leverera stabila och bra resultat även vid hög tillväxt på en marknad som kännetecknas av stark konkurrens. Lönsam tillväxt är grundläggande för att kunna konkurrera om de mest intressanta uppdragen, locka till oss de bästa medarbetarna och förbättra en redan sund företagskultur. Även om vi uppnår hög omsättningstillväxt, starkt resultat och har en historiskt hög orderstock, måste vi fortsätta att förbättra vårt arbete med säkerhet, säger Morten Grongstad, koncernchef på AF Gruppen till byggindustrin.se.

 

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-05-16

Annonser