Saneringsfirman tappar tillstånd för asbestsanering

Vid en inspektion i januari, upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister i samband med företaget Delete Services asbestsanering. Luftsluss saknades och fel typ av andningsskydd användes. I mars återkallade Arbetsmiljöverket företagets tillstånd att arbeta med asbest varefter företaget överklagade beslutet. Nu har förvaltningsrättens dom kommit där Arbetsmiljöverket ges rätt i sitt agerande.

 

Fler nyheter inom bygg finns här

 

2019-05-22

 

Annonser