Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade marginellt i maj, från 102,7 i april till 102,4. Det är fortsatt stor skillnad mellan de ingående frågorna såtillvida att omdömena om orderstockarnas storlek är jämförelsevis starka medan anställningsplanerna är något pessimistiska och pekar på en viss nedgång i antalet anställda framöver.

 

Fler nyheter inom bygg finns här

 

2019-05-28

Annonser