Stöd för energilagring i hemmet

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el och som är ansluten till elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-05-28

 

Annonser