Stress ökande orsak till arbetsrelaterade dödsfall

I nya siffror från Arbetsmljöverket, visas att bland 15-49 åringar är olycksfall största orsaken men för 50-64 är stress den dominerande faktorn. En mer utförlig redovisning av rapporten finns på vvsforum.se

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-06-03

Annonser