Ingen tydlig lågkonjunktur i byggbranschen

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2019. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2018 då 13 665 bostadslägenheter började byggas. Det visar statistik från SCB enligt maskinentreprenoren.se

 

Fler nyheter inom aktuellt finns här

2019-06-12

Annonser