Bostadsbyggandet minskar med 11 procent

I Stockholm minskar byggandet mest medan det i Storgöteborg 2019 är oförändrat jämfört med 2018. I Stormalmö minskar det något men förväntas jämfört med Stockholm bli dubbelt så högt per 1000 invånare. Det är främst byggnade av bostadsrätter och småhus som minskar men även hyresrätter som står för hälften av alla påbörjade bostäder, minskar med 5 procent.

 

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-06-19

Annonser