Sweco ser över massahanteringen på Ostlänken

Ostlänken som är ett av Trafikverkets största pågående projekt, kan komma att generera en miljon enkelresor med lastbil. Med den sedan förra året nya klimatlagen, ställs krav på att transportsektorn skall minska sina utsläpp med 70 procent fram till 2030. Swecos uppdrag är att optimera nyttjandet av massor för hela projektet. Med arbetet vill man såväl minska antalet transporter på allmän väg som att se över tillgänglig mark för tillfälliga deponier och minimera avståndet till tillgängliga deponier, skriver entreprenadaktuellt.se.

 

Fler nyheter inom anläggning finns här

2019-06-19

Annonser