Bygghandelns hemsidor viktiga för kunderna

Det är Bygmas Bygmabarometer som i sin senaste undersökning rapporterar om att hemsidor för första gången är viktigare än de fysiska butikerna vad gäller informationssökning. När det gäller inköp, görs dessa dock fortfarande helst i den fysiska butiken. Två av tre handlar i butik medan en av fyra delvis handlar digitalt.Det skiljer sig även åt mellan yngre som söker mer digitalt och äldre som rådfrågar personal i högre grad, skriver svenskrental.se.

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-06-26

Annonser