Elvägen hamnar i Örebro eller Stockholm

Sedan Trafikverket i december 2018 gick ut med en förfrågan om förslag på lämliga pilotsträckor för elväg, återstår nu de två kandidaterna Örebro och Stockholm. Nästa steg är att ta fram en vägplan och fördjupade studier kring finansiering, teknik och krafttillförsel skall göras. Därefter utses den bäst lämpade orten och upphandling påbörjas varefter projektering och byggprocess startas. Regeringens önskan är att pilotsträckan skall stå klar i slutet av 2021, skriver entreprenad.com.

 

Fler nyheter inom anläggning finns här

2019-06-26

Annonser