Snabbare byggstarter i Göteborg

Med göteborgs kommuns nya arbetssätt kan byggen påbörjas ett år tidigare. Projektering sker samtidigt som ny detaljplan utformas och särskilda processer finns för nybyggnadskarta, lantmäteri och bygglovsansökan. Dessa parallella processer kan användas för samtliga detaljplaner som innebär bebyggelse av kvartersmark, och inte bara för bostäder.

Fler nyheter inom bygg finns här

2019-06-26

Annonser