Övertid vardag för sex av tio ingenjörer

Den höga arbetsbelastningen på sveriges ingenjörer är ett tecken på värdet av ingenjörernas insatser för Sveriges tillväxt och hållbarhet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer som kommentar till förbundets senaste löneenkät, i ett pressmeddelande. Andelen övertidsarbetande ingenjörer är som störst för män 50-59 år och inom privat sektor.

 

Fler nyheter inom aktuellt finns här

2019-06-26

Annonser