Aktuell data i dina affärssystem för byggbranschen

Leverantörsportalen.se lanserar ett nytt API som ger tillgång till den unika databasen med över 17 000 leverantörer.

Det ger framför allt bygg- och fastighetsföretag möjlighet att hålla sina leverantörsdatabaser uppdaterade med grunduppgifter, kategorisering, produkter, tjänster och aktuella kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Leverantörsportalen uppdateras i realtid genom kopplingar till finansiell information, av leverantörer själva och genom 50 000 intervjuer av Byggbasens medarbetare. Det gör leverantörsportalens databas den mest aktuella källan av information om både produktleverantörer och entreprenörer i Skandinavien.

Tjänsten medverkar till att:
- Skapa ökad administrativ effektivitet
- Skapa underlag för upphandlingar
- Snabbt identifiera nya och existerande leverantörer
- Stävja svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet
- Valideringar för att t.ex. identifiera oseriösa aktörer

Vill du veta mer om Leverantörsportalens API så kontakta gärna Hans Wigart på hans.wigart@byggbasen.com.

Annonser