Färre påbörjade lägenheter under första halvåret

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 850 i småhus, vilket är 21 procent färre än under samma period 2018. I flerbostadshus påbörjades ungefär 19 800 lägenheter, vilket är 9 procent färre än första halvåret 2018.

Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 61 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 300 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 362 lägenheter under första halvåret 2018.

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 11 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 44 procent.

Bild: Påbörjade lägenheter under första halvåret 1999–2019

Läs mer på SCB.se, län för län:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/nybyggnad-av-bostader/

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/byggbasen_sverige_ab/22126.html

Annonser