Plåtarbeten såsom takvattenavrinning och fönsterinklädnad

Under vecka 38 eller 39 kommer jag att gå ut med förfrågan på plåtarbeten såsom takvattenavrinning, fönsterinklädnad osv i samband med nybyggnad av ett flerbostadshus i Salems Kommun. Omfattningen är 54 lägenheter.

Hör av er med intresseanmälan till ansvarig inköpare.

Anmäl intresse här

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser