Byggnads kommenterar budgeten: ”Var är bostadspolitiken och bostadsministern?”

Bostadspolitiken lyser med sin frånvaro i statsbudgeten. Trots bostadsbrist i 240 kommuner och att byggandet inte ligger på en tillräckligt hög nivå saknas nya reformer. Byggnads är starkt kritiska mot att regeringen och dess samarbetspartier inte tar bostadsbristen på större allvar.

Enligt Boverket lider 240 av Sveriges 290 kommuner av bostadsbrist. Samtidigt är byggtakten för låg för att bygga ikapp behoven. Trots problemen har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna inte presenterat några nya reformer för att stimulera och öka byggandet.

- Var är bostadspolitiken? Var är bostadsministern? Vi har en skriande bostadsbrist och det byggs inte tillräckligt. Politikerna småduttar när det behövs rejäla reformer. Sverige har inte råd att fortsätta snåla på bostadspolitiken, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

I budgeten återinförs det investeringsbidrag för billiga hyresrätter som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade bort i budgeten för 2019. Enligt budgetpropositionen ska det trappas upp till tidigare nivåer omkring tre miljarder. Välkommet men otillräckligt menar Byggnads.

- Byggandet är en motor som driver svensk ekonomi framåt. I dag stängs ungdomar ute från en lovande framtid och företag kan inte rekrytera arbetskraft på grund av bostadsbristen. Vi välkomnar investeringsstödet till hyresrätter men storleken bleknar när man ser till behoven som finns. Vi borde prata om tiodubbla summor, säger Johan Lindholm.

Bild: Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

 

Källa: https://www.byggnads.se/

Annonser