Sänk ljudnivån med ljudreducerande dörrar

Dörrar med ljudreducerande egenskaper finns till alla typer av miljöer. Swedoor har länge sett ökade krav på ljudreduktion i både bostäder och offentlig miljö. Det finns många produkter i Swedoors breda sortiment som kan tillgodose de flesta av dessa behov.

I sortimentet ADVANCE-LINE finns fyra modellserier med massiva bostadsinnerdörrar. Dessa passar bra att använda när man vill uppnå ökad ljudreduktion i en bostad. Allra bäst resultat får man med den dörr som heter Stable. I konstruktionen liknar den en oklassad massivdörr för offentlig miljö, men beslagningen är anpassad för bostadsmiljö med mindre så kallade snap-in-gångjärn och en liten låskista.

Om man kombinerar en massiv bostadsinnerdörr, till exempel Stable, med en karm med tätningslist och en tät tröskellösning uppnår man en ljudreduktion på ca Rw 27-29dB.

Det finns även ljudklassade ytterdörrar. I Swedoors sortiment finns två olika varianter. En som heter Silence, och en som heter Silence High. Eftersom ytterdörrar är CE-märkta är det alltid labbvärdet som anges. Silence finns med ljudvärden mellan 37dB och 41dB, och Silence High med ljudvärden upp till 44dB. Båda dessa serier finns att få i ett stort antal modeller med olika storlekar på glasöppningar, med eller utan glaslister, och med tillägg av RC3- och brandklassning.

Mer information finns här:
https://www.swedoor.se/professionella/produktsortiment-trae/ytterdoerrar/ljudklassade-ytterdoerrar/

 

Film: https://vimeo.com/showcase/4634696/video/232808061

Film: https://vimeo.com/showcase/4634696/video/192932746

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/jeld-wen_sverige_ab_(swedoor)/5276.html

Annonser