Nordbygg 2020 förnyar med Innovationsarena

Med drygt sex månader kvar till Nordbygg 2020 är förberedelserna för samhällsbyggnadsbranschens viktigaste mässa i full gång. Programmet fylls på löpande och utställningsytan är nu bokad till 93 procent.

Efter den närmast succéartade mässan anno 2018 är kraven högt ställda och projektledningens ansträngningar för en repris är stora.

– Vår ambition är att både utställare och besökare 2020 ska vara minst lika positiva till Nordbygg som senast, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Några inslag han vill lyfta fram är nytänkt arkitektur, nya innovativa byggprodukter och start up´s med nya lösningar för byggbranschen. Samtliga är exempel på vad som fyller Innovationsarenan, en nysatsning där också Nordic ConTech fyller på med ett högintressant program från egen scen.

– Vi gläder oss också åt att det internationella intresset för mässan stadigt har ökat både från utställare och besökare. Hela sex nationsmontrar möter besökarna denna gång, säger Peter Söderberg.

Koncernutställare
Två trogna utställare som återvänder är Armatec, specialister inom flödesteknik, och Husqvarna. Båda ser Nordbygg som en central byggsten i marknadsmixen. Senast de deltog valde både Armatec och Husqvarna att ta ett koncernperspektiv på sin medverkan vilket innebar att de kraftsamlade för att kunna erbjuda besökarna att bekanta sig med ett fullödigt koncernutbud. Erfarenheterna då sågs som så goda att de även på Nordbygg 2020 går in med koncernens fulla styrka. På så sätt vill de göra det enkelt för besökarna att få en total överblick över produkter, lösningar och tjänster.

Innovationsarena lanseras
Den nya tekniken är ingen fluga. Den har kommit för att stanna och det kommer att märkas på Nordbygg. Nordbygg 2018 satsade på att inspirera med nya tekniska- och digitala lösningar för samhällsbyggnadssektorn. Det inslaget förstärks nu med lanseringen av en Innovationsarena. En tung aktör i det sammanhanget är branschens innovationsplattform Nordic ConTech, som lanserades brett på Nordbygg för två år sedan. Då präglades reaktionerna av nyfikenhet men också av skepsis. Men mycket har hänt sedan dess. Framför allt har medvetenheten och kunskapen ökat. Detta kommer att förmedlas bland annat av medverkande techbolag. De kommer att ge exempel på tekniska lösningar och hur de kan användas.

– En intressant fråga nu är när vi kommer att nå den så kallade tipping point. Alltså den tidpunkt när branschen växlar över till att i högre utsträckning faktiskt jobba enligt digitala modeller, säger Erik Kalmaru på Svensk Byggtjänst, en av initiativtagarna till Nordic ConTech.

 

Källa: https://www.nordbygg.se/?sc_lang=sv-se

Annonser