Lumon som ett arkitektoniskt verktyg

Fasaden gör skillnad. Med inglasade balkonger och glasräcken skapar vi fasader som ökar värdet på arkitekturen i en stadsmiljö.

Balkongen är idag en väsentlig del av en modern livsstil, men den kan även användas för att göra arkitekturen mer intressant och mänsklig på flera olika sätt.
Balkongfasader, räcken och inglasade balkonger spelar en viktig roll i utseendet på flerbostadshus och öppnar upp för nya arkitektoniska möjligheter.
För att skapa en livlig känsla i levnadsmiljön kan en otämjd komposition av inglasningar och glasräcken vara en väg att gå. För en mer strukturerad och diskret känsla passar kanske en slät fasad där räcken och balkongsystemet i glas i stället är diskret dolda i fasaden.

Ska känslan vara klassisk och enkel, eller uttrycksfull och vild? Med olika fasta delar, lameller och färgade glas lämnas gott om utrymme för en fantasifull design och därmed för en mer intressant arkitektur.

Läs mer om hur Lumons produkter kan användas som ett arkitektoniskt verktyg

Lumons omfattande balkongsystem för fasader består av eleganta och moderna profiler som möjliggör många olika lösningar. Vi är ett resultat av lång erfarenhet i branschen, gedigen produktutveckling och forskning i nära samarbete med arkitekter och andra experter inom byggbranschen.

Boka ett kostnadsfritt informationsmöte med en av våra inglasningsexperter

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/svenska_lumon_ab/23560.html

Annonser