Priser på fönster till 161 lägenheter

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Fönster, glasinredningar
RFQ-id: 16SLX2061

Beskrivning: I samband med flerbostadshus 161 lgh i Uppsala, är det just nu aktuellt att få in priser på fönster.
Det är föreskrivet trä/alu med krav på ljud och UV-värden.

Underlag finns klara hos ansvarig inköpare under december. 

Anmäl intresse här

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser