Derome bygger hyreslägenheter i Luleå

Nu är det klart att Derome kan påbörja arbetet med att bygga 117 nya hyreslägenheter i Luleå. Projektet har stort fokus på gestaltning och är ett bra exempel över hur stilfullt man kan bygga med industriell produktion.

- Det kommer bli otroligt vackra hus och det känns väldigt positivt att Derome kan vara en hållbar samhällsbyggare även längs med norrlandskusten, säger Petra Eriksson, Affärschef Derome Plusshus.

Efterfrågan av flerbostadshus i trä fortsätter att ökaoch nyligen blev ytterligare en beställning klar. Derome kommer att vara totalentreprenör för 117 hyreslägenheterna i kvarteret Liggunderlaget i den gröna och moderna stadsdelen Kronandalen i Luleå. Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innegård ovanpå.- Det är en oerhört vacker utformning på husen och kommer bli ett bra exempel på hur fint man faktiskt kan bygga med volymhusteknik. Vi ser en stor potential och efterfrågan på dessa typ av projekt i norra Sverige, säger Petra Eriksson.Det är med stor omsorg som huskropparna gestaltats för att skapa hög boendekvalité i den nya stadsdelen. Ett levande intryck kommer att ges genom de olika fasadpartierna i plåt, träpaneler av olika slag och behandlingar i exempelvis trälasyr eller thermowood.

- Det blir en trevlig stadsbildning med rätt system på rätt plats, säger Petra Eriksson.
Beställningen är till ett gemensamt projekt för Magnolia Bostad och Slättö som ingår i deras joint-venture bolag, bildat i oktober i år.

Byggstart våren 2020
Under förra hösten inledde Derome och Magnolia Bostad ett fördjupat samarbete som sträcker sig över en femårsperiod och omfattar 600-800 bostäder per år. På uppdrag av Magnolia Bostad har Liljewall arkitekter tagit fram ett markanvisningsförslag för projektet i Luleå.
- Nu planerar vi för byggstart av garage och produktion i våra husfabriker under våren, säger Petra Eriksson.

Närproducerade bostäder
De senaste åren har Derome gjort stora satsningar inom industriellt byggande i trä med nationell täckning av produktionen. Med tre volymhusfabriker har företaget god geografisk täckning över hela landet och är därmed alltid nära till marknaden.

- Vi ser många fördelar med vår geografiska spridning, säger Henrik Svahn, divisionschef Plusshus. Det håller nere transporterna, vilket är bra både för klimatpåverkan och att det ger snabba leveranser. Men vi är även stolta över att vi skapar lokala arbetstillfällen eftersom projektet kommer produceras i vår fabrik i Renholmen, norr som Skellefteå.

Hållbarhet är viktigt för Derome och som exempel kan nämnas att företagets nyaste husfabrik har en helt fossilfri energiförsörjning.

FAKTA Kvarteret Liggunderlaget
Byggort: Luleå
Område: Kronan
Antal lägenheter: 117 st
Bostadsform: Hyresrätter
Antal lokaler: 1 st
Parkering: Parkeringsgarage i källare
Entreprenadform: Totalentreprenad Derome
Byggstart: Våren 2020

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/derome_hus_ab/43419.html

Annonser