Murningsentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Murningsentreprenader
RFQ-id: 19SLX498

Beskrivning: Ni har härmed blivit inbjudna till att räkna på Murningsentreprenad till projekt i Kungsbacka.
Objektet omfattar nyproduktion av tre flerbostadshus (54st lägenheter) med tillhörande komplementbyggnader, samt markarbeten inom kvarteret. Fasaden består av ca 1850-1900 m2 tegel nettoyta.

I förfrågan finns mer detaljerad info om vad ni ska räkna på.

Projektet drog igång med Markarbeten i September 2019 och slutbesiktning beräknas ske Februari 2021.

Anmäl intresse här

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser