OxySan ™ – Förbättra er luftkvalité

OxySan är en effektiv luftrenare som med hjälp av jonisering säkerställer att er arbetsplats har hälsosam luftkvalité.

Ozon fri jonisering
Ozon fri jonisering av luft för inomhusmiljöer som avlägsnar:

- Damm i luft på byggarbetsplatser vid slipning, rivning, betongsågning etc.
- Kap- slip och svetsdamm/lukter i verkstäder
- Mjöldamm i bagerier
- Textildamm i väverier
- Röklukter efter brand
- Mögellukt
- Bakterier och virus

Efter 5 minuters bipolär jonisering med korrekt joniseringsnivå kan man reducera den relativa partikelhalten med upp till 95%.

Läs mer om OxySan ™ – Förbättra er luftkvalité på företagets hemsida

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/renluftsteknik_i_goteborg_ab/18142.html

Annonser