NCC bygger ny vårdbyggnad

Sjukhusets nya entré placeras i byggnaden som även rymmer mottagningar och vårdavdelningar.– Den nya entrén passar bra in i miljön och kommer att bli ett stort lyft för sjukhuset. Vi har under flera år arbetat tillsammans med NCC i andra projekt och det har fungerat mycket bra. Vårt öppna samarbete med täta kontakter gör att det känns väldigt tryggt, säger Michael Lindberg, projektledare på Nyköpings lasarett, Region Sörmland.

Den nya vårdbyggnaden omfattar cirka 12 000 kvadratmeter och uppförs i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. I byggnaden placeras sjukhusets nya huvudentré i två plan med café och apotek. Vårdbyggnaden, N55, kommer även att inrymma en MR-enhet med magnetkameror, vårdavdelningar och provtagningscentral.

– Uppdraget är byggnadstekniskt komplext, eftersom N55 ska länkas ihop med de äldre befintliga huskropparna på sjukhuset. Den nya byggnaden blir en mycket viktig knutpunkt för sjukhuset, både för besökare, personal och drift, och det är med stor hänsyn till pågående verksamhet vi fortsätter att skapa lokaler som möter framtidens vårdbehov i Sörmland, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Förberedande markarbeten har påbörjats och vårdbyggnaden beräknas stå klar vid årsskiftet 2021/2022.

Ordervärdet om 260 MSEK registreras i det fjärde kvartalet i NCC Building Sweden.

Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland om att bygga ut samt utföra om- och tillbyggnadsarbeten vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Samarbetet inleddes och kommunicerades i juni 2015 och orderanmälan sker löpande när byggnationer påbörjas. 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/ncc_building_sweden/41338.html

Annonser