Förfrågan plåtarbeten fönsterinklädnad mm.

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Plåtslagerier
RFQid: 16SLX2304

Beskrivning:
I samband med projektet Kvarteret Regula i Helsingborg är det
aktuellt att få in priser på plåtarbeten, såsom fönsterinklädnad mm.

Omfattning: Projektet omfattar 14 666 BTA hotell och kontor.

Arbetena ska utföras under hösten 2020.

Det finns handlingar att tillgå hos inköparen om ni vill lämna anbud.

Intresserade hör av sig omgående via e-post.

Anmäl intresse

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser