Öresundsbron målas om i 13 år – med vattenbaserad färg

Under fredagen började underhållsmåningen av Öresundsbron, ett arbete som förväntas ta tretton år.
Nu väljer man också att slopa den epoxibaserade färg som användes från början, och använder istället
en vattenbaserad och miljövänligare färg. 

– Valet av färg är mycket viktigt, inte minst ur ett miljöperspektiv. Men det måste samtidigt vara e
n färg som sitter ordentligt och ger ett bra skydd under lång tid, säger Bengt Hergart, a
nläggningsdirektör på Øresundsbron.
 

De första årens målningsarbete utförs av målarleverantören Muehlhan, som erbjöd en vattenbaserad färg.
Färgen har testats på bron det senaste halvåret, för att se hur bra den fäster. Och det har visat sig att den
har två till tre gånger så hög vidhäftning som man krävt.
 

– Vi känner oss därför säkra på att vi väljer en färg som håller bra och länge, och som tar bättre hänsyn
till miljön och det naturskyddade område som vi målar i närheten av, säger Bengt Hergart.

Första gången bron målades gjordes det under mycket mildrare former än nu. För att klara jobbet är
man utlämnade till väder och vind, och har behövt bygga särskilda målningsplattformar att jobba från.
 

– Senast bron målades gjordes det inomhus och på land, innan den placerades ute i sundet.
Nu ska det målas under helt andra omständigheter i närheten av järnvägens kontaktledning,
tåg som passerar i höga hastigheter och hårt väder på hög höjd ovan havet. Därför behövs
dessa plattformar, säger Johan Nord, projektledare på Øresundsbron.
 

Knappt 300 000 kvadratmeter stålfackverk ska målas, något man hoppas vara helt färdig med år 2032. 

 

Annonser