Verkstad byggs om till micro-bostäder

Transformatorverkstaden från 1940-talet i Hammarby Sjöstad, Stockholm,
ska byggas om till co working-utrymmen och micro living-bostäder.
Bygguppdraget har gått till Arcona. 

– Vi är glada för förtroendet att bygga om Transformatorverkstaden. Vi har stor erfarenhet
från dessa typer av konverteringsprojekt och att få vara med och skapa det här nya konceptet
för micro-living och co-working känns riktigt kul, säger Hans Karlsson, projektutveckling Arcona.
 

Värdet på uppdraget anges vara 200 miljoner kronor. Beställare är Aberdeen Standard Investments
och Ailon Group.

En stor del av byggnadens industriella karaktär planeras att behållas, som byggnadens stora
fönster och den travers där transformatorer tidigare lastades på tåg.
 

Projektet, som utförs som totalentreprenad, har påbörjats, och beräknas vara klart våren 2021.

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/arcona_ab/8722.html

Annonser