Peab bygger kontorsbyggnad och hotell i Kägeludden i Esbo

Peab har fått uppdraget att bygga en kontorsbyggnad och ett hotell i Kägeludden i
Esbo Finland, i Miestentie 5. Kontraktssumman uppgår till 38 MEUR. Beställare av
kontorsbyggnaden är Fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus C och av hotellet
Fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus A.
 

Uppdraget innehåller en kontorsbyggnad på sju våningar och ett hotell på åtta
våningar, totalt 22 700 bruttokvadratmeter. Den nya kontorsbyggnaden ska ligga
bredvid den existerande kontorsbyggnaden samt hotellet som har en förbindelse
till det nya kontoret.
 

 – Vi är väldigt stolta över att få bygga dessa byggnader och visa vår kompetens
som vi har erhållit genom erfarenhet från byggnation av åtskilliga kontorsbyggnader
i huvudstadsregionen under de senaste åren, säger regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland.
 

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i mars 2020 gällande kontorsbyggnaden
och i juni 2020 gällande hotellet. För kontoret är inflyttning beräknad till oktober 2021
och för hotellet januari 2022.
 

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2020.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/peab_sverige_ab/17452.html

Annonser