Veidekke Eiendom får markanvisning i Malmö

Veidekke Eiendom har tilldelats en markreservation i Elinelund, som
ligger i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i södra Malmö. Den aktuella
markreservationen avser fastigheten Höbalen 2 som reserveras för
byggnation av cirka 19 radhus och cirka 12 lägenheter i flerbostadshus.
Fastigheten är en del av projektet ”Öster om kalkbrottet” och en ny
detaljplan för området vann laga kraft i januari 2014. Säljstarten för
de nya bostäderna är planerad att ske under 2021 och de första
hushållen väntas flytta in under 2022.

- Vi är givetvis väldigt glada över markanvisningen och ser fram emot
att utveckla projektet tillsammans med Malmö kommun under de
kommande månaderna. Målet är att skapa en vacker och attraktiv
boendemiljö som lämnar ett så litet klimatavtryck som möjligt,
säger Tony Petäjä, Projektutvecklare på Veidekke Eiendom
 

Veidekke Eiendom erhöll markreservationen inom ramen för en
markanvisningstävling för Elinelundsområdet. Totalt inkom 12
intresseanmälningar avseende Höbalen 2 och efter en utvärdering
valde Fastighets- och gatukontoret att tilldela markreservationen för
fastigheten till Veidekke. Markreservationen kommer att omvandlas
till en markanvisning så snart kommunen och Veidekke har slutfört
förhandlingarna om det kommande köpeavtalet.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/veidekke_entreprenad_ab/30616.html

Annonser