Gyproc Habito inbrottsskydd håller tjuven ute

Gyproc lanserar Gyproc Habito inbrottsskydd, en tunnare vägglösning
än traditionella inbrottsskyddsväggar med god ljudisolering.
 

Gyproc Habito Inbrottsskydd är den första lösningen med skivor och reglar,
utan stålplåt, plywood och förstärkningsreglar som klarat testen för inbrottsskydd.
Det innebär ett mer ergonomiskt och säkert montage. Den tunnare väggen sparar
kvadratmetrar utan att man går miste om en god ljudisolering; väggen ger
upp till R´w 52 dB ljudreduktion.
 

”Gyproc Habito inbrottsskydd uppfyller säkerhetsklass 1 och 2 i enlighet med
kraven i SSF 200”, säger Björn Berlin, Teknisk chef Gyproc. ”Då lösningen är fri
från brännbara material, ger den en extra trygghet vid en eventuell brand”. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/gyproc_ab/12884.html

Annonser