Valvgenomföring för takgenomföring och andra genomföringar

Valvgenomföring används för takgenomförning och andra genomföringar vid
stambyte eller nyproduktion för utanpåliggande värmestammar.Vid stambyte
täcker takbrickan hålet och medger justering mellan stam och hål utan att det
blir synligt. VÄRME-Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestam.

Rörhylsor skyddar vid passage av bjälklaget och ingår i genomföringen.
Före igenlagning av hål förspänns rörhylsorna och låses med en specialfixtur,
vilken medföljer vid leverans. Till igenlagning av hål används cementbruk eller brandmassa. 

Efter härdning skärs rörhylsorna jäms med golvet.

Värme-Valvgenomförning kan användas i kombination med U-form fyrkant,
ursparningsform eller borrade hål ¤=110 mm (Dmin=100mm, Dmax=140mm).

Takbrickan är av vit, matt plast som efter stambyte målas samtidigt med tak.
Skarven mellan bjälklag och lagat hål döljs av takbrickan. 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/u-form_ab/20847.html

Annonser